کارکنان

راضیه شریف زادگان - کارشناس-پذیرش دانشجو و  تشکیل پرونده برای مراجعین مرکز- تنظیم وقت جلسات مشاوره- پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعین- ورود اطلاعات مراجعین مرکز در سامانه سام-پیگیری وضعیت مراجعان بعد از انجام مشاوره و روان ­درمانی- انجام امور اجرایی و پیگیری طرح  پایش سلامت روان در مورد دانشجویان ورودی جدید در هر سال تحصیلی- پیگیری و انعکاس موقعیت­های اضطراری و بحرانی به رئیس مرکز-پیگیری امور مرتبط با دانشجویان کمیسیون موراد خاص- تهیه و تنظیم کارکرد ماهانه مشاورین و روانپزشک مرکز مشاوره و...

روژان غلامی - کارشناس-پذیرش دانشجو و  تشکیل پرونده برای مراجعین مرکز- تنظیم وقت جلسات مشاوره - پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعین- ورود اطلاعات مراجعین مرکز در سامانه سام- پیگیری وضعیت مراجعان مددکاری و ارجاع به واحدهای حمایتی- انجام امور اجرایی و پیگیری طرح  پایش سلامت روان در مورد دانشجویان ورودی جدید در هر سال تحصیلی پیگیری و انعکاس موقعیت­های اضطراری و بحرانی به رئیس مرکزو ....

دفعات مشاهده: 15458 بار   |   دفعات چاپ: 1092 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر